KDO JSEM


Narodil jsem se v roce 1990 v Bratislavě a od tří let jsem vyrůstal v rodném městě svého otce v Praze. V době mého děství, které následovalo po čtyříceti letech komunistické vlády v Československu, bylo židovství stigmatem obklopeným rozpačitým tichem. Pro mě, syna přeživšího šoa, bylo toto ticho jen občas přerušeno příběhy a zažloutlými fotografiemi mých zemřelých předků. Židovství jsem si spojoval s návštěvou hřbitova, pokládáním kamínků na náhrobky mých předků a připomínáním si zavražděných členů mé rodiny v pražské Pinkasově synagoze, jejíž zdi jsou pokryty jmény osmdesáti tisíc obětí šoa.


Po smrti otce jsem se rozhodl prozkoumat své židovské kořeny. Najednou mi nestačilo vztahovat židovskou identitu pouze k minulosti, toužil jsem po něčem víc. Toto hledání mne v roce 2010 přivedlo až ke studiu judaistiky na Univerzitě Karlově v Praze, ale také do světa židovských komunit. V roce 2014 jsem se přihlásil na rabínský seminář Abraham Geiger College při Univerzitě v Postupimi, který navazuje na tradici Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, rabínského semináře v Berlíně, který fungoval mezi lety 1872-1942, s úmyslem vrátit se po studiu do České republiky a pomoci s obnovou místních židovských komunit. Během svých rabínských studií jsem strávil jeden rok na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě a zúčastnil jsem se výuky na třech dalších renomovaných rabínských školách - Hebrew Union College, Shalom Hartman Institute a Pardes Institute of Jewish Studies. Studium jsem ukončil na jaře 2020 obhájením své rabínské práce Role Boha v příběhu Kaina a Ábela a získal jsem titul magistra židovské teologie. Má rabínská ordinace se konala 10. září 2020 v Synagoze Rykestraße v Berlíně. Jako své rabínské motto jsem si zvolil citát z Proroka Izajáše, který se objevuje nad podloubím severní strany Smíchovské synagogy: "Mír a zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný." (Izajáš 57:19)


Od roku 2020 působím jako rabín v progresivní židovské komunitě Ec chajim v Praze, kterou jsem spoluzaložil v roce 2019, a Federaci židovských obcí v České republice, v rámci které působím jako rabín židovských obcí v Liberci a Děčíně a mám na starosti oblast progresivního židovství. Od roku 2021 jsem správcem Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din - CEBD), jedíného rabínského grémia pro progresivní směr židovství uznávaného Světovou unií progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism - WUPJ) a Evropskou unií progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism - EUPJ) pro oblast České republiky, Maďarská, Polska a Slovenska. Jsem řádným členem Rabínského shromáždění EUPJ (EUPJ Rabbinic Assembly - ERA) a Ústřední konference amerických rabínů (Central Conference of American Rabbis - CCAR) a mimořádným členem Všeobecné rabínské konference v Německu (Allgemeine Rabbinerkonferenz in Deutschland - ARK). V roce 2023 jsem byl jmenován členem představenstva Světové unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism - WUPJ). 


V roce 2021 mi Univerzita Karlova udělila Cenu Miloslava Petruska za účast na projektu Nezapomeneme, jehož cílem je rozšířit povědomí o holokaustu mezi žáky a studenty základních a středních škol. V roce 2022 jsem se stal členem Komunity ROI Nadace Charlese a Lynn Schustermanových, která sdružuje inovativní židovské a izraelské leadery, kteří se věnují řešení komplikovaných výzev v židovských komunitách, Izraeli a celém světě. Ve svém volném čase působím jako člen redakční rady organizace Memorial Scrolls Trust. Kromě češtiny, svého mateřského jazyka, hovořím plynně anglicky, německy a hebrejsky. Jsem ženatý s Juditou Maxa Bergmannovou a společně vychováváme dvě děti.