RABÍNSKÉ SLUŽBY


Pro židovské komunity a jejich členy poskytuji například tyto rabínské služby: 

 • vedení šabatových a svátečních bohoslužeb,
 • pastorální péče v těžkých momentech, 
 • doprovázení při obřadech simchat bat a brit mila,
 • příprava a vedení židovských obřadů dospělosti bar micva (pro chlapce) a bat micva (pro dívky) v egalitárním duchu,
 • příprava a vedení židovského svatebního obřadu (chupa),
 • vedení židovského pohřebního obřadu (levaja) a smutečních obřadů (šiva).


Pro širokou veřejnost nabízím různé přednášky, například na následující témata: 

 • Antisemitismus: Dějiny a současnost
 • Cesta životem v židovské tradici: Rituály životního cyklu
 • Co nás rozděluje a co spojuje: Judaismus a křesťanství
 • Moudrost rabínských příběhů
 • Nalézání sebe sama v biblických příbězích
 • Reformní judaismus: Tradice a modernita
 • Vliv šoa na židovskou identitu
 • Směry a proudy judaismu: Mezi ortodoxií a reformou
 • Synagogální hudba
 • Židovské anekdoty: Mezi rabínskou tradicí a humorem
 • Židovský rok: Svátky a významné dny