PRAŽSKÝ RABÍN:

EC CHAJIM - PROGRESIVNÍ ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V PRAZE


"Ec chajim je dynamická a rychle rostoucí progresivní židovská komunita v Praze."


Ec chajim je dynamická a rychle rostoucí progresivní židovská komunita v Praze. Byla založena v roce 2019 skupinou mladých českých Židů včetně mě. V roce 2020 otevřela svou synagogue a komunitní centrum a o rok později se stal hrdým členem Světové unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism - WUPJ) a Evropské unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism - EUPJ).  


Ec chajim je duchovním domovem Židů všech generací a pozadí a nabízí širokou škálu služeb včetně náboženských, společenských, vzdělávacích a mezináboženských programů. Komunita organizuje pravidelné vzdělávací kurzy judaismu a hebrejštiny, které slouží kandidátům ke konverzi i široké veřejnosti, a zajímavé aktivity pro členy včetně pravidelných šabatových a svátečních bohoslužeb. 


V synagoze Ec chajim se nachází svitek Tóry č. 1052 z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust. Komunitní centrum Ec chajim slouží jako sídlo Středoevropského bejt dinu, jediného progresivního rabínského soudu pro Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko.


Více informací naleznete na http://www.ecchajim.cz/

Ec chajim - progresivní židovská komunita v Praze (logo)
Ec chajim - progresivní židovská komunity v Praze (interiér)
Český svitek Tóry č. 1052 ze sbírky Memorial Scrolls Trust