LIBERECKÝ RABÍN: 

ŽIDOVSKÁ OBEC LIBEREC


"Domovem Židovské obce Liberec je jediná moderní synagoga v Česku."


Židovská obec Liberec, která byla založena v roce 1877 jako reformní židovská komunita, je jednou z deseti obcí, ze kterých se skládá Federace židovských obcí v České republice, zastřešující organizaci pro židovské komunity a ostatní židovské organizace v Česku. V roce 2007 se Židovská obec Liberec rozhodla navázat na svou reformní minulost a oficiálně se přihlásila k progresivnímu směru židovství. 


Liberec, který je krásným městěm vzdáleným od Prahy pouhou hodinu, má bohatou židovskou minulost, která sahá až do 15. století. Před druhou světovou válkou zde žilo více než 1800 židovských obyvatel, kteří navštěvovali nádhernou neorenesanční synagogu. Její zničení nacisty během Křišťálové noci v roce 1938 bylo předzvěstí destrukce židovské komunity. Holokaust přežilo pouhých 37 libereckých Židů. Navzdory kruté ráně osudu se však nevzdali. Společně s židovskými uprchlíky z Podkarpatské Rusi, Maďarska a Slovenska udržovali světlo židovské tradice během obtížných let komunistické diktatury. Po Sametové revoluci v roce 1989 získala Židovská obec Liberec v součinnosti s městskými a státními orgány zpět pozemek, na kterém stála původní synagoga. V rámci stavby nové knihovny na pozemku po bývalé synagoze se podařilo vybudovat i novou synagogu, kterou knihovna poskytla k výhradnímu užívaní židovské obci. A tak se stalo, že domovem Židovské obce Liberec je jediná moderní synagoga v Česku.


V roce 2006 začala židovská obec Liberec spolupracovat s rabínem Tomášem Kučerou, který působí v Mnichově a jehož občasné návštěvy přinesly obci velmi mnoho inspirace a umožnily jí navázat na tradici progresivního judaismu. A já jsem velmi hrdý na to, že jsem se v roce 2020 stal prvním rabínem sloužícím této obci na pravidelné bázi od druhé světové války.


Více informací: http://www.kehila-liberec.cz/

Logo of the Jewish Community of Liberec
Synagogue of Liberec (exterior)
Synagogue of Liberec (interior)