Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa
rabbi David Maxa
Rabbi David Maxa

RABÍN DAVID MAXA

REFORMNÍ RABÍN V ČESKÉ REPUBLICE


"Mír a zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný." (Izajáš 57:19)


Šalom a vítejte ma mých webových stránkách! Jmenuji se David Maxa a reformní rabín v Praze a dalších místech v České republice. V roce 2023 jsem byl jmenován členem přestavenstva Světové unie progresivního judaismu. V rámci své práce vedu bohoslužby, poskytuji židovské vzdělání, vedu o obřady bar micva a bat micva, svatby a další rituály židovského životního cyklu. Jsem řádným členem Rabínského shromáždění Evropské unie progresivního judaismu a Ústřední konference amerických rabínů. Pojívejte se na moje stránky a zjistěte více o mně a mé práci.